HLAVNÝ PARTNERI

 4205 € - podpora klubu pre rok 2023

  2660 - podpora zväzu   na rok 2023

2660-podpora zväzu na rok 2023

PARTNERI

Centrum bojových športov a fitness