HLAVNÝ PARTNERI

Predaj hutného meteriálu

 4205 € - podpora klubu pre rok 2023

        4956 - podpora zväzu   na rok 2022

4956-podpora zväzu na rok 2022

PARTNERI

Centrum bojových športov a fitness